Over vakbroeders

Jongeren aan het werk!

Vakbroeders is een sociale onderneming die een stevige toekomst wil voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar. Wij zijn geA?nspireerd door YouthBuildA�uit de Verenigde Staten en bestaan sinds 2014. Wij leiden samen met onze onderwijspartners werkloze jongeren op tot vakman of vakvrouw. Zo blijft ook vakmanschap behouden. Wij maken verbinding tussen jongeren, onderwijs, opdrachtgevers en onderhoudsbedrijven. Zo gaan in Nederland meer jongeren aan het werk.A�Alle partijen hebben hier baat bij!

11
EmbleemQuote8

Antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen

Al tijden liep Arjen Bos rond met een goed idee om diverse partijen aan elkaar te verbinden en samen maatschappelijke problemen aan te pakken. Tijdens het delen van zijn idee vond hij in woningcorporatie Woonstad Rotterdam, het Albeda College en Kloet Onderhoud enthousiaste partners voor een eerste project. Toen was Vakbroeders een feit.

Met Vakbroeders willen we een passend antwoord geven op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

 1. A�Hoge jeugdwerkloosheid
  De jeugdwerkloosheid neemt nog steeds toe. Dit komt doordat jongeren geen opleiding hebben of uitvallen tijdens de studie. Een andere reden is dat opleiding en praktijk niet goed op elkaar aansluiten. Een van de pijlers in "De aanpak jeugdwerkloosheid" is een structurele verbetering van het onderwijs. Hierbij staat focus op vakmanschap centraal en daarbij in het bijzonder aandacht voor initiatieven gericht op jongeren in kwetsbare arbeidsmarkt posities. Vakbroeders verbindt de arbeidsmarkt en het onderwijs en creA�ert daarmee kansen voor deze doelgroep.
 2. Tekort aan leerplekken
  Er is een groot tekort aan leerplekken. Jongeren hebben deze plekken nodig om hun studie succesvol te kunnen afronden. Onderhoudsbedrijven zijn voorzichtig met het aanmelden van nieuw personeel. Jongeren doen hierdoor te weinig praktijkervaring. Bedrijven die leerwerkplekken beschikbaar stellen lopen regelmatig tegen het probleem aan dat passende begeleiding niet altijd mogelijk is.
 1. Dreigend tekort aan schilders
  Een kwart van de schilders is ouder dan 55 jaar. Daardoor is de uitstroom in de schildersbranche straks groter dan de instroom. Tegelijkertijd neemt de vraag naar professionele schilders toe. Dit leidt op den duur tot een tekort.
 2. Aandacht voor social return
  Steeds meer bedrijven en organisaties willen iets terugdoen voor de maatschappij. Dit doen zij bij voorkeur door dit op te nemen in hun bedrijfsdoelstellingen. De overheid stimuleert om invulling te geven aan social return. Vakbroeders biedt bedrijven en organisaties een duurzame oplossing om concreet invulling te geven aan social return. Ook kunnen zij zich hiermee onderscheiden van andere partijen in de branche.