Partners

IMG_0060

Partners bieden jonge vakmensen een kans

Vakbroeders creA�ert samen met onderhoudsbedrijven, woningcorporaties en het onderwijs leer-werktrajecten voor werkloze jongeren van 16 t/m 27 jaar in hun eigen wijk. Als partner bent u van grote waarde. Met elkaar kunnen we jongeren aan het werk helpen. Zo voldoet u aan uw social return doelstellingen, geeft u iets terug aan de wijk en levert u een bijdrage aan het vakmanschap voor de toekomst.

 

Uw voordeel

 • U geeft gemotiveerde werkloze jongeren een kans
 • UA�heeft een oplossing voor uw social return doelstellingen (en die van uw opdrachtgevers)
 • UA�kunt zich onderscheiden van andere partijen in de markt
 • U leert de nieuwe vakmensen van de toekomst kennen
 • U heeft er minder werk aan dan u denkt, wij verzorgen de selectie, registratie en begeleiding van de leerlingen

 

IMG_0103

Vakbroeders

Inbreng

 • Verbinden van jongeren, opdrachtgevers, onderhoudsbedrijf en gemeente
 • Werving en selectie van jongeren in eigen wijk
 • Begeleiding door leermeesters en social coach
 • Overnemen van het werkgeversrisico
 • Een duurzame oplossing voor de SROI-doelstelling
 • Commercieel voordeel in uw aanbestedingstrajecten
 • Communicatie en coA�rdinatie rondom wijken
 • CreA�ren van extra exposure voor project A�n stakeholders

Opbrengst

 • Gediplomeerde vakkrachten
 • Terugdringen jeugdwerkloosheid
 • Gemotiveerde werknemers voor de toekomst
 • Tevreden partners

Opdrachtgever

Inbreng

 • Sociale betrokkenheid
 • Onderhoudsprojecten

Opbrengst

 • Verbetering woonomgeving
 • Talentontwikkeling in de wijk
 • Verbetering bewonersbetrokkenheid

Onderwijs

Inbreng

 • Passend onderwijs op verschillende niveaus
 • Vakkundige leerkrachten

Opbrengst

 • Instroom leerlingen
 • Diploma's

Gemeente

Inbreng

 • Onderhoudsprojecten
 • Ondersteuning in beleid
 • Voorstellen gemotiveerde jongeren

Opbrengst

 • Terugdringen jeugdwerkloosheid
 • Verlagen sociale kosten
 • Veiligheid in de wijken

Onderhoudsbedrijf

Inbreng

 • Onderhoudsprojecten
 • Invulling social return
 • Begeleiding (samen met Vakbroeders)
 • Hart voor opleiding

Opbrengst

 • Duurzame oplossing voor SROI-doelstelling
 • Sociale uitstraling
 • Werknemers voor de toekomst
 • Flexibele inzet van jongeren
 • Vervolgopdrachten

schema_stakeholders_aangepast-3

Hoe werkt het?

Drie tot vijf dagen per week gaan werkloze jongeren betaald aan de slag. Zij werken mee op een project dat het onderhoudsbedrijf heeft aangenomen en worden daar in begeleid door ervaren leermeesters en een vakdocent. Van hen leren zij het vakmanschap. Daarnaast worden ze ondersteund door een social coach. Er gaat veel aandacht uit naar basale vaardigheden zoals op tijd komen, omgaan met conflict situaties, werken in teams en samen doelen realiseren. Daarnaast gaan jongeren naar school.A�Na dit traject en hun opleiding succesvol te hebben afgerond, ontvangen de jongeren een erkend vakdiploma.

Selectie

Motivatie is onze succesfactor. Wij zijn erop gespitst alleen A�cht gemotiveerde jongeren aan te nemen, die bij voorkeur hebben laten zien dat zij al geA?nteresseerd zijn in het schildersvak.A�Uiteindelijk is onze gezamenlijke doel; "de juiste man op de juiste plek."

Voordelen op een rij

Vakbroeders haalt kracht uit het verbinden van de juiste partijen. Met een heldere taakverdeling behaalt iedere partner resultaat. Zowel op maatschappelijk, sociaal als financieel gebied.

 • Toekomstperspectief voor werkloze jongeren
 • CreA�ren van meer stage- en leerwerkplekken
 • Toename van jonge schilders
 • Verbetering woonomgeving
 • Talentontwikkeling in de wijk
 • Verbinding tussen bewoners
 • Antwoord op vraag naar social return
Icons_basisbestand-02

Ambities

We zijn er om ons doel te bereiken! De komende jaren willen we:

 • Vakmensen opleiden op ieder groot onderhouds- en renovatieproject in Nederland
 • Jeugdwerkloosheid terugdringen
 • Meer jongeren laten instromen in technische mbo-opleidingen
 • Marktconform werken binnen kwaliteitsnormen, planning en budget
 • Terugdringen van maatschappelijke kosten door jeugdwerkloosheid

join-us-06

Word partner!

Vakbroeders zoekt meer enthousiaste partners! Partner worden? Klik dan hier.