Ervaringen

Arjen Bos - Initiatiefnemer

Arjen

Dreigend tekort aan vakmensen

"In ons land zitten jongeren op de bank, terwijl in de schildersbranche - waarvoor ik werk - een dreigend tekort is aan goede vakmensen. Als je weet dat een kwart van de schilders ouder is dan 55 jaar, dan kun je je voorstellen wat dat betekent voor het vakmanschap."

AlMeerDan2000Woningen

Innovatieve partners

"Onze partners zijn innovatief, zij zwemmen tegen de stroom in. In deze tijden van recessie durven veel bedrijven het immers niet aan om stageplaatsen of leerwerkplekken in te richten. En van het daadwerkelijk creA�ren van banen is al helemaal geen sprake. Bedrijven hebben alle energie nodig om hun hoofd boven water te houden. Dit terwijl opdrachtgevers meer dan ooit kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vakbroeders maakt de verbinding tussen werkloze jongeren, opdrachtgevers, aannemers en het onderwijs. En wel zonder subsidies, als sociale onderneming."

Ontzorgen van partners

"DeA�projecten in Rotterdam zijn succesvol afgerond. Nu zie ik graag dat Vakbroeders over heel Nederland wordt uitgerold. Ons doel is om uiteindelijk op ieder groot onderhoudstraject in Nederland Vakbroeders te plaatsen.

kloet-PMS3005 copy

Amy Davidson-Oerlemans - Commercieel directeur Kloet Onderhoud

Verjonging op de werkvloer

"Als onderhoudsbedrijf zien wij in Vakbroeders een nieuwe kans om verjonging op de werkvloer te realiseren. Als je weet dat de gemiddelde leeftijd van onze schilders richting de vijftig loopt, is dat hard nodig. Je hebt geen economische studie nodig om te zien wat daarvan de gevolgen zijn. Er zijn meer initiatieven om schilders op te leiden en wij nemen in alle deel. Als schildersbedrijven moeten we kracht bijzetten om onze toekomst veilig te stellen."

Harde kern van goede vakschilders

"Er moet echt iets groots gebeuren om ook over vijftien jaar nog een harde kern aan goede vakschilders te hebben. Wij grijpen dan ook elke gelegenheid aan om voor opleiding en vakmanschap te gaan. Nederland is traditioneel gezien een land van lakken en daar zijn we echt heel goed in. Maar er dreigt meer en meer concurrentie vanuit het buitenland. Terwijl onze jeugdwerkloosheid stijgt. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren. Bij veel bedrijven is in deze tijd geen ruimte om jongeren op te leiden. En van het daadwerkelijk creA�ren van banen is in deze tijd helemaal geen sprake. Als familiebedrijf kiezen wij er bewust voor dit wel te doen. Wij willen ook over vijftien jaar nog steeds bestaan.a�?

DOEN_LOGO16_VL_NEG_RGB300_BLAUW

Anouk Wieleman -a�? StichtingA�DOEN

Stichting DOEN steunt voorlopers die de wereld groener, socialer en creatiever maken. Zij laten zien dat het anders kan en stimuleren zo anderen om hetzelfde te DOEN.A�Met de bijdrage van de VriendenLoterij ondersteunt het fonds ook Vakbroeders. Anneke Sipkens,A�algemeen directeur Stichting DOEN: a�?Voor een samenleving waarin iedereen kan meeDOEN, zullen we ons samen moeten inzetten. Jongeren met een lastig verleden hebben iemand nodig die ze weer vertrouwen geeft. En een plek waar zij de juiste begeleiding en coaching krijgen om vol vertrouwen en met de juiste ervaring de arbeidsmarkt op te gaan.a�? Nieuwsgierig naar wat zij nog meer DOEN? Ga naar www.doen.nl

26. en 27. Anneke

Herman van der Dol - leermeester

"In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Kloet Onderhoud. Toen mijn baas vroeg of ik jongeren wilde begeleiden op een project van Vakbroeders was ik eigenlijk meteen enthousiast. Ik vind het mooi dat ik mijn kennis kan overdragen aan een volgende generatie. En natuurlijk is het belangrijk voor de toekomst van ons vak."

Vakbroeders aan de slag in de wijk De Wielewaal 1

Samenwerking

"Juist de driehoek tussen leermeester, docent en social coach maakt dit initiatief tot een succes. Als leermeester sta ik eigenlijk symbool voor de buitenwereld. Ik sta voor de werkgever en ben gericht op het halen van de productie. De docentA� staat voor het goed leren van een vak, het aanleren van een ambacht en de social coachA�begeleidt hen bij het werken in een echte baan en het regelwerk."A�

Verschillende invalshoeken

" Met zijn drieA�n hebben we aandacht voor elk van de facetten die belangrijk zijn, ieder vanuit ons eigen perspectief. Het is ook goed voor de jongeren om te zien dat elk van ons vanuit een ander invalshoek naar hen kijkt. Dat zij zich daar bewust van worden, helpt ook als zij straks een vaste baan hebben. En wij stemmen steeds met elkaar en met de jongeren af wat we willen gaan bereiken. Dat werkt heel plezierig. "

DSC_4482
albedalogo_pos_kleurgok

Yvonne Verhulsdonk -
Onderwijsleider Bouw & Wonen Albeda College RotterdamA� A�

A�Instroom technische opleidingen A�vergroten

A�"Bij het Albeda College zien we in Vakbroeders een nieuwe A�kans om de instroom in technische opleidingen te vergroten. A�Dat is echt hard nodig, we zien dat doordat er weinig werk is in A�de bouw, het aantal nieuwe leerlingen in deze sector A�achterblijft. Dat is jammer, want voor de toekomst zijn de A�baanprognoses juist goed."

Leren in de praktijk

"Juist voor jongeren in technische vakken zien we dat de combinatie leren en praktijk goed werkt. Het zit in hun aard om precies te willen weten hoe iets werkt en het in de praktijk te willen uitproberen. Met een initiatief als Vakbroeders geven we daar een passend antwoord op. Bovendien wordt er in dit project veel aandacht gegeven aan de leuke kanten van het vak. Met elkaar geven we het schildersvak weer de eer die het verdient. Bijzonder is bovendien dat er vrijwel geen uitval is. Alle leerlingen blijven aangehaakt, dat is echt een prestatie. "A�

Woonstad-Rotterdam

Eric van Staveren - Manager Techniek Woonstad Rotterdam

Jongeren dichtbij huis aan het werk

"Door Vakbroeders kunnen we met het onderhoud van onze woningen jongeren dichtbij huis aan het werk helpen. Bovendien ontvangen ze praktijkgerichte scholing, waardoor we ook in de toekomst de kwaliteit van het vakmanschap op niveau kunnen houden."

Icons_basisbestand-02

Betrokkenheid groot

"Wij vinden het belangrijk om als woningcorporatie onze bijdrage te leveren aan het welzijn van wijkbewoners. Want gaat het goed met de wijk, dan gaat het vaak ook goed met de bewoners. Omdat de jongeren in de buurt wonen, is de betrokkenheid meteen groot. De resultaten in de Wielewaal en op het Noordereiland zijn bemoedigend. Je ziet dat het enthousiasme van de jongeren A�n de professionals zich verspreidt in de wijk, er ontstaat direct contact tussen de bewoners en de jongeren."

Reacties van huurders van Woonstad

Angelique Koster-Forman - Voorzitter Huurdersvereniging Wielewaal

"Het contact met de schilders is bij mij positief ervaren. De kwaliteit van het werk is heel hoog. Er wordt goed gelet op de leerlingen. Hoe ze verven en dat ze het ook netjes opruimen na afloop en dat is ook heel erg positief ervaren door de bewoners in de wijk."

Mw. Duivestein en mw. Kalishoek - Wijkbewoners

"Ze hebben goed werk geleverd vind ik." A�"Ze overlegde ook alles als ze wat wilden weten of wilden vragen, dat deden ze ook. Dus dat vond ik wel een oplossing."